سامانه مدرسه هوشمند پویاندبيرستان دوره دوم غيردولتي سعادت
 جستجو
 آدرس تلگرام


 متولدین ماه
 تابلو اعلانات
 دانش آموز ممتاز ماه
کلاس: 12 ریاضی
محمد مهدی اصلانی
رتبه:1
معدل:16.05
پارسا ثقفی
رتبه:2
معدل:15.6
 تصاویر تصادفی
 پانل ورود کاربران

 شعار سال 97

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 تقویم روز
 آمار بازدید ها